gallery/logo-korzo

sobota

21.september

gallery/facebook_img
Dnes je
gallery/pozadie2019

Podprujú nás:


Korzo beh
Hlavný beh - cez Bojnice a kaplnku sv. Vendelína
Hobby beh - cez Mestský park Prievidza
(všetky kategórie, vrátane hobby behov, rodinný beh a detských kategórií)

 

  •  

Organizátor:                     OC Korzo Prievidza
                                          OZ Hornonitriansky beh, Martin Urbanovský , tel. :  0908 732 781
                                          e-mail: urbanovsky@hornonitrianskybeh.sk , web: www.korzobeh.sk


Miesto:                              parkovisko vedľa OC Korzo v Prievidzi (bočný vchod)


Termín:                             21.9.2019


Prezentácia:                     8:00- 9:15 hod. Areál OC Korzo Prievidza


Štart:                                 10:00 hod. hlavný beh, 10:10hod. hobby beh + rodinný beh, 12:00hod. detské behy


Dĺžka tratí:                         9,5 km (hlavný beh) cez Vendelína
                                            3 km (hobby beh + rodinný beh) cez Mestský park
                                            50m – 800m mládežnícke kategórie vedľa rieky Nitra


Terén:                                  HLAVNÝ BEH : asfalt (cca 50%) + terén (cca 50%)
                                             HOBBY BEH + RODINNÝ BEH : asfalt (cca 95%) + terén (cca 5%)
                                             DETSKÉ BEHY : asfalt (100%)


Občerstvenie:                     na trati a v cieli

 

Kategórie:                             juniori 2000 a ml.              juniorky 2000 a ml.            9,5 km
                                               muži A 1980 - 1999          ženy E 1985 - 1999           9,5 km
                                               muži B 1970 - 1979          ženy F 1970 - 1984           9,5 km
                                               muži C 1960 - 1969          ženy G 1960 - 1969          9,5 km
                                               muži D 1950 - 1959          ženy H 1959 a staršie       9,5 km
                                               muži X 1949 a starší                                                   9,5 km
                                               hobby beh -  bez rozdielu veku (muži)                        3,0 km
                                               hobby beh-    bez rozdielu veku (ženy)                       3,0 km
                                               rodinný beh*                                                                3,0 km
                                               Chlapci 2014 - 2015         Dievčatá 2014 - 2015      50m
                                               Chlapci 2012 - 2013         Dievčatá 2012 – 2013     150m
                                               Chlapci 2010 – 2011        Dievčatá 2010 – 2011     300m
                                               Chlapci 2008 -  2009        Dievčatá 2008 – 2009     400m
                                               Chlapci 2006 – 2007        Dievčatá 2006 – 2007     600m
                                               Chlapci 2004 – 2005        Dievčatá 2004 – 2005     800m

 * Beh pre rodiny  je súťaž vypísaná pre pretekárov v kategórii hobby beh (3km). Podmienkou účasti sú  min. dvaja členovia rodiny (bez rozdielu pohlavia), ktorým sa sčíta umiestnenie. Pretekať môžu viacerí členovia, ale do poradia budú bodovať len dvaja najrýchlejší. V prípade rovnosti bodov s inou rodinou, bude rozhodovať  umiestnenie najlepšieho  člena rodiny. Členovia rodiny automaticky súťažia aj v súťaži jednotlivcov. Z toho dôvodu pri prezentácii, treba uviesť rovnaký názov rodiny u všetkých členov.

                                                              

Štartovné:    9€ - hlavný beh: on-line prihlásenie do 18.9.2019, do 21:00hod.                9,5 km
                    12€ - hlavný beh: prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                         9,5 km
                      7€ - hobby beh: on-line prihlásenie do 18.9.2019, do 21:00hod.                3,0 km
                      9€- hobby beh: prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                          3,0 km                           
                      0€- Detské kategórie ( prihlásenie na mieste, alebo on-line).                     50-800m
                      5€- Detské kategórie (v prípade záujmu o šiltovku s logom pretekov. Len on-line)**
                      6,50€ - Detské kategórie (v prípade záujmu o tričko s logom pretekov. Len on-line)**
                                              

*Štartovné pre hlavný a hobby beh zahŕňa občerstvenie na trati a v cieli + kapustnica + štartovné číslo, ktoré ostáva pretekárom + pre bežcov, ktorí uhradia štartovné do 14.9.2019 bude zabezpečené funkčné tričko s logom pretekov.AJ keď termín prvej objednávky na výrobu tričiek už vypršal a prvé trička už šli do výroby, stále je možnosť získať funkčné tričko. Dali sme vyrobiť navyše kusy. Preto až chcete mať stále istotu, že dostanete tričko podľa svojich predstáv, treba sa čo najskôr registrovať. Zásoby sa míňajú :) Trička podľa výberu vieme zabezpečiť ak sa registrácia vykoná najneskor 13.9.2019. Následne dávame do výroby druhú objednávku. Spolu bude objednaných cca 150ks tričiek. Dôvodom uzávierky je ich výroba...  

** Štartovné pre detské behy je 0€. Avšak,  ak by mal niekto z detí záujem o šiltovku, prípadne funkčné tričko s potlačou, tak za tento tovar treba pri on-line registrácii uhradiť príslušnú sumu do 14.9.2019.

 

Ceny:                1.-3. miesto trofejové poháre v každej kategórii           (trať 9,5 km a  3,0 km + rodinný beh)
                          1.-10.miesto abs. poradie muži fin. odmeny                 (len trať 9,5 km)
                          1.-5. miesto abs. poradie ženy  fin. odmeny                 (len trať  9,5 km)
                           Absolútny víťaz a víťazka putovný pohár                     (trať len 9,5 km)
                          1.-3. miesto medaile+ diplomy+vecné ceny                  (detské kategórie)
                         
                           Tajná prémia (finančná)pre najrýchlejšieho pretekára a pretekárku

 

Finančné odmeny          Muži: 80€, 60€, 40€, 30€, 25€, 20€, 18€, 17€, 16€, 15€
(celkové poradie)             Ženy: 80€, 60€, 40€, 30€, 25€

 

Časový harmonogram:
                                               08:00-9:15          prezentácia (hlavný beh, hobby beh)
                                               08:00-9:15          1.prezentácia (detské behy)
                                               09:50-09:55        výklad tratí (hlavný beh, hobby beh)
                                               10:00                  štart (hlavný beh)
                                               10:10                  štart (hobby beh + rodinný beh)
                                               10:20-10:25        predpokladaný príchod 1.pretekára na 3,0km
                                               10:35- 10:40       predpokladaný príchod 1 pretekára na 9,5km
                                               11:00- 11:45       2. prezentácia (detské behy)
                                               11:00- 13:00       vydávanie polievky
                                               11:15                  predpokladaný príchod posledného pretekára
                                               12:00- 12:30       vyhodnotenie výsledkov : hlavný beh+ hobby beh
                                               12:30-13:00        detské behy
                                               13:30- 14:00       vyhodnotenie výsledkov: detské kategórie      
             Počas celých pretekov bude program spestrený atrakciami pre deti, ako aj kultúrnym programom

* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu v prípade, ak to uzná za vhodné   
   z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti organizácie pretekov. Časový limit na zdolanie hlavného    
   behu je určený na 2hodiny. Následne pretekár bude stiahnutý z trate.

 

Dôležité informácie:    

Online prihlásenie: Pretekári majú možnosť prihlásiť sa na preteky prostredníctvom  on-line registrácie za podmienky, že vyplnia on-line prihlasovací formulár. Informácie o prevode nájdu pretekári po vyplnení formulára priamo na stránke behu. V prípade zmeny, alebo ak pretekár zaplatil štartovné a nemôže prísť na preteky, prosím kontaktujte organizátora prostredníctvom mailu: urbanovsky@hornonitrianskybeh.sk do 18.9.2019 do 21:00hod. Po tomto termíne účtuje sa storno poplatok vo výške 100%. Objednané tričká však vieme zaslať na adresu, ktorú treba poslať na mail: urbanovsky@hornonitrianskybeh.sk, ale treba rátať so zaplatením poštovného. Registrácia bude otvorená aj priamo na pretekoch v čase ko je určené v časovom harmonograme.
 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.
 

Parkovanie: parkovanie bude umožnené na parkovisku SC Korzo. Pozor, treba sa riadiť pokynmi usporiadateľa  a tolerovať dočasné dopravné značenie.          
 

 

Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a podľa Zákona o ochrane osobných údajov- Zákon č.18/2018 Z.Z.. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia na spracovanie výsledkov, ako aj fotografom a kameramanom na vytvorenie galérie z pretekov, čo pretekár potvrdí pri preberaní štartovného čísla pred pretekmi vyplnením a podpisom daného formulára.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku pretekárov a rovnako ani za divákov, ktorí sa zúčastnia podujatia.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady a zodpovednosť.

Poistenie- každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov polície a pokyny organizátorov.
 

Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie a doplnenie týchto propozícii