gallery/logo-korzo

nedeľa 22.apríl

gallery/facebook_img
Dnes je
gallery/pozadie2018

Podprujú nás:


Korzo beh
Hlavný beh - cez Bojnice a kaplnku sv. Vendelína
Hobby beh - cez Mestský park Prievidza
(všetky kategórie, vrátane hobby behov, rodinný beh a detských kategórií)


Organizátor: OC Korzo Prievidza , Martin Urbanovský , tel. : 0908 732 781
e-mail: urbanovsky.martin@centrum.sk , web: www.korzobeh.sk
Miesto: parkovisko vedľa OC Korzo v Prievidzi (bočný vchod)


Termín:         22.4.2018
Prezentácia: 8:00- 9:45 hod. Areál OC Korzo Prievidza
Štart:            10:00 hod. hlavný beh, 10:15hod. hobby beh + rodinný beh, 12:00hod. detské behy


Dĺžka tratí:     9,5 km (hlavný beh) cez Vendelína
                      3 km (hobby beh+ rodinný beh) cez Mestský park
                      50m – 800m mládežnícke kategórie vedľa rieky Nitra


Terén:            HLAVNÝ BEH : asfalt (cca 50%) + terén (cca 50%)
                      HOBBY BEH : asfalt (cca 95%) + terén (cca 5%)
                      DETSKÉ BEHY : asfalt (100%)

Kategórie:       juniori 1999 a ml. juniorky 1999 a ml.            9,5 km
                       muži A 1979 - 1998 ženy E 1984 - 1998        9,5 km
                       muži B 1969 - 1978 ženy F 1969 - 1983        9,5 km
                       muži C 1959 - 1968 ženy G 1959 - 1968       9,5 km
                       muži D 1958 a starší ženy H 1958 a staršie  9,5 km
                       hobby beh - bez rozdielu veku (muži)            3,0 km
                       hobby beh- bez rozdielu veku (ženy)             3,0 km
                       NOVINKA- rodinný beh *                                3,0 km

 

                      Chlapci 2013 - 2014            Dievčatá 2013 - 2014          50m
                      Chlapci 2011 - 2012            Dievčatá 2011 – 2012         150m
                      Chlapci 2009 – 2010           Dievčatá 2009 – 2010         300m
                      Chlapci 2007 - 2008            Dievčatá 2007 – 2008         400m
                      Chlapci 2005 – 2006           Dievčatá 2005 – 2006         600m

                      Chlapci 2003 – 2004           Dievčatá 2003 – 2004         800m


* Beh pre rodiny je súťaž vypísaná pre pretekárov v kategórii hobby beh (3km). Podmienkou účasti sú min. dvaja členovia rodiny (bez rozdielu pohlavia), ktorým sa sčíta umiestnenie. Pretekať môžu viacerí členovia, ale do poradia budú bodovať len dvaja najrýchlejší. V prípade rovnosti bodov s inou rodinou, bude rozhodovať umiestnenie najlepšieho člena rodiny. Členovia rodiny automaticky súťažia aj v súťaži jednotlivcov. Z toho dôvodu pri prezentácii, treba uviesť rovnaký názov rodiny u všetkých členov.


Štartovné:       7€ - on-line prihlásenie (úhrada prevodom) do 18.4.2018, do 22:00hod.     9,5 km
                        8€- prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                                              9,5 km
                        5€ - on-line prihlásenie (úhrada prevodom) do 18.4.2018, do 22:00hod.     3,0 km
                        6€- prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                                               3,0 km
Detské kategórie bez štartovného ( prihlásenie na mieste, alebo on-line)


*Štartovné zahŕňa občerstvenie na trati a v cieli + guláš+ pre prvých 200 pretekárov, ktorí uhradia šartovné, máme pripravenú  ORIGINÁL účastnícka medaila, ktorá vytvára 3D skladačku s medailou Beh na Vtáčnik 2018 + štartovné číslo s menom**, ktoré ostáva pretekárom.
** Meno na štartovnom čísle budú mať len tí pretekári, ktorí uhradia platbu na účet do 10.4.2018


Ceny:               1.-3. miesto: trofejové poháre v každej kategórii (trať 9,5 km a 3,0 km + rodinný beh)
                         1.-10.miesto abs. poradie muži: fin. odmeny (len trať 9,5 km)
                         1.-5. miesto abs. poradie ženy: fin. odmeny (len trať 9,5 km)
                         Absolútny víťaz a víťazka: putovný pohár (trať len 9,5 km)

                         1.-3. miesto: medaile + diplomy (detské kategórie)

                         1-3. miesto: darčekové poukážky v hodnotách 25€ až 50€ v abs. poradí: hlavný beh,
                                hobby beh (vrátane rodinných behov) od A3 sportu v OC KORZO


NOVINKA- tajná prémia pre najrýchlejšieho pretekára a pretekárku


Finančné odmeny:           Muži: 60€,50€, 30€, 20€,15€, 14€, 13€, 12€,11€, 10€ (celkové poradie)

                                         Ženy: 60€, 50€, 30€, 20€, 15€ (celkové poradie)
Časový harmonogram:
08:00-9:30 prezentácia (hlavný beh, hobby beh)
08:00-9:30 1.prezentácia (detské behy)
09:50-09:55 výklad tratí (hlavný beh, hobby beh)
10:00 štart (hlavný beh)
10:15 štart (hobby beh+ rodinný beh)
10:25-10:30 predpokladaný príchod 1.pretekára na 3,0km
10:35- 10:40 predpokladaný príchod 1 pretekára na 9,5km
11:00- 11:45 2. prezentácia (detské behy)
11:15 predpokladaný príchod posledného pretekára
11:20- 12:00 vyhodnotenie výsledkov : hlavný beh+ hobby beh
12:00 štart detské behy
12:30- 13:00 Vyhodnotenie výsledkov: detské kategórie
Počas celých pretekov bude program spestrený atrakciami pre deti, ako aj kultúrnym programom


* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu v prípade, ak to uzná za vhodné
z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti organizácie pretekov. Časový limit na zdolanie hlavného
behu je určený na 2hodiny. Následne pretekár bude stiahnutý z trate.


Dôležité informácie:

  • Online prihlásenie: Pretekári majú možnosť prihlásiť sa na preteky prostredníctvom online registrácie za podmienky, že vyplnia on-line prihlasovací formulár. Informácie o prevode nájdu pretekári po vyplnení formulára priamo na stránke behu. V prípade zmeny, alebo ak pretekár zaplatil štartovné a nemôže prísť na preteky, prosím kontaktujte organizátora prostredníctvom mailu: urbanovsky.martin@centrum.sk do 19.4.2018 do 22:00hod. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100%.
  • Meranie času: elektronicky pomocou čipov na štartovnom čísle
  • Parkovanie: parkovanie bude umožnené na parkovisku SC Korzo. Pozor, treba sa riadiť pokynmi usporiadateľa a tolerovať dočasné dopravné značenie.

Upozornenie:

  • Prihlásením na preteky dávam súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom  podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
  • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku pretekárov a rovnako ani za divákov, ktorí sa zúčastnia podujatia.
  •  Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady a zodpovednosť. Poistenie- každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov polície a pokyny organizátorov.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie a doplnenie týchto propozícií