gallery/logo-korzo

nedeľa 22.apríl

gallery/facebook_img
Dnes je
gallery/pozadie2018

Podprujú nás:

On- line registráciu za zvýhodnené štartovné je možné využiť do 18.4.2018 (do 22:00 hod.). Po uvedenom termíne bude možnosť ďalšej prezentácie už len priamo na mieste podľa časového harmongramu uvedeného v PROPOZÍCIÁCH.

Prvých 200 pretekárov, ktorí uhradia štartovné, budú mať zabezpečenú originál pamätnú medailu Korzo behu 2018, ktorá vytváre 3D sériu s medailou Beh na Vtáčnik 2018. Po napĺnení počtu, vieme zabezpečiť medaily už len tým pretekárom, ktorí uhradia štartovné do 27.3.2018.

 

Informácie pre uhradenie štartovného:

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0036 0951 0354                               BIC: SUBASKBX (0200) - VÚB bank

Meno / Názov príjemcu- KORZO BEH                                             Suma: uhradiť podľa trate 7€ (hlavný beh), 5€ (hobby beh), detské behy 0€

V.S.: 22042018                                                                                       Informácia / Poznámka pre príjemcu: meno pretekára, za ktorého je uhradené štartovné + rok narodenia

 

 

Kontakty