8
:
88
:
88
:
88

                                                                                                                                                                   

Dnes je

Korzo BEH aj v roku 2024

Podporujú nás:

Korzo BEH 2023 je úspešne za nami!

7. ročník Korzo BEHu je za  nami a my sa chceme všetkým poďakovať.

Bežcom a divákom za účasť, za podporu partnerom, vďaka ktorým sa Korzo BEH mohol uskutočniť.

Extra chceme poďakovať obchodnému centru KORZO za priazeň a podporu!