8
:
88
:
88
:
88
Dnes je

Podporujú nás:

Najnovšie informácie

7. ročník Korzo BEHu je za  nami a my sa chceme všetkým poďakovať.

Bežcom a divákom za účasť, za podporu partnerom, vďaka ktorým sa Korzo BEH mohol uskutočniť.

Extra chceme poďakovať obchodnému centru KORZO za priazeň a podporu!